Spinners

Spinners, ook wel blinkers genoemd, zijn te vergelijken met een dreg met een propellor en kun je gebruiken voor verschillende soorten roofvis.

Door de spinner binnen te draaien ontstaat er weerstand onder water en draait het spinnerblad snel rond. Hierdoor ontstaan trillingen en boots je een gewonde prooivis na. Dit trekt natuurlijk de aandacht van de rovers. De trillingen hangen af van de vorm en het formaat van het spinnerblad en de snelheid waarmee je hem binnen vist. In een constante snelheid een spinner binnenhalen geeft dus wel het meest gewenste effect.

Ga naar de bovenkant